GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Do 10 stycznia 2018 można aplikować o przyznanie środków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - ogłoszenia LGD MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM

  Zarząd Stowarzyszenia ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM" ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 - data publikacji 05/12/2017

   
  ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM’’
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
  na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
   

  OGŁOSZENIE NR 1/2018

   
  Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR
  Cel szczegółowy 2.2 Podniesienie poziomu wiedzy o atrakcjach turystycznych i ofercie rekreacyjnej obszaru LSR mieszkańców i turystów
  Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych
   
   
   

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 - data publikacji 05/12/2017

   
  ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM’’
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
  na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
   

  OGŁOSZENIE NR 2/2018

   
  Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR
  Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie zainteresowania turystyką i rekreacją mieszkańców obszaru LSR i turystów
  Przedsięwzięcie 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego
   
   
   

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 - data publikacji 05/12/2017

   
  ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM’’
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
  na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   

  OGŁOSZENIE NR 3/2018

   
  Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR
  Cel szczegółowy 3.1 Budowanie i rozwój potencjału społecznego mieszkańców obszaru LSR
  Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR
   

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 - data publikacji 05/12/2017

   
  ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM’’
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
  na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
   

  OGŁOSZENIE NR 4/2018

   
  Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR
  Cel szczegółowy 3.2 Poprawa dostępności oferty kulturalnej na obszarze LSR
  Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych
   

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018 - data publikacji 05/12/2017

   
  ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM’’
  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
  na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
   

  OGŁOSZENIE NR 5/2018

   
  Cel ogólny 3. Rozwój potencjału społecznego oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR
  Cel szczegółowy 3.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD
  Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych
   
   
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.