GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

  Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przypomina o aplikacji, która jest nową platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją

  Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.
  Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.


  Aplikacja, która jest nową platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, została przygotowana na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez instytucje państwowe w niespełna pół roku i funkcjonuje na terenie całego kraju. Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. 

  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach: w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych; drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych; trzeci
  filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

  Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

  Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem skrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl 

  Należy jednak pamiętać, że KMZB nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.