GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej - 11.02.2019

  W dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 19 listopada 2018 r. 
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie-Wieś ul. Sochaczewska.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Grodzisk Mazowiecki dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Błonie.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/529/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Cholewy.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/527/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Dębówka.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/528/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Górna Wieś.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/560/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Konstantów.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/530/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Kopytów.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/531/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniew.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/561/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniewek.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/494/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łąki.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/495/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Marysinek.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/532/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Górna.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/563/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Wieś.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowe Faszczyce.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/533/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowy Łuszczewek.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/496/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Piorunów.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/497/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radonice.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rochaliki.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/499/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rokitno.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/565/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stare Faszczyce.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/534/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stary Łuszczewek.
  28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wawrzyszew.
  29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/535/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witanów.
  30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witki.
  31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/536/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wola Łuszczewska.
  32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Żukówka.
  33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1.
  34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2.
  35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3.
  36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4.
  37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5.
  38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6.
  39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/564/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radzików Wieś.
  40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/490/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białutki.
  41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/491/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białuty.
  42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/493/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewice.
  43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/525/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Parcela.
  44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/526/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Wieś.
  45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/559/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Błonie-Wieś.
  46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/492/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bramki.
  47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2019.
  48. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2019.
  49. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  50. Zamknięcie Sesji.

   Przewodniczący Rady
  /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.