GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Kontrole dot. stosowanego opału

    Realizując zapisy uchwały antysmogowej Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego, dotyczącej jakości spalanych paliw stałych w kotłach, piecach i kominkach oraz dbając o jakość powietrza na terenie gminy Błonie, w związku z trwającym w pełni okresem grzewczym informujemy, że będą prowadzone cykliczne kontrole Straży Miejskiej w Błoniu wraz z pracownikami w ochrony środowiska w zakresie spalania paliw stałych w piecach.

    Sprawdzane będą m.in.: wilgotność drewna za pomocą wilgotnościomierza, dokumenty potwierdzające jakość spalanego paliwa (węgla).

    Kontrole będą przeprowadzane regularnie zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.