GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Podsumowanie programu wymiany pieców

  Chcąc pomóc mieszkańcom i właścicielom domów jednorodzinnych w wymianie źródła ogrzewania z pieca węglowego na gazowy, Gmina Błonie w 2018 roku wdrożyła pilotażowy program polegający na udzieleniu dotacji celowej z budżetu gminy na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na gazowe. Wobec tego, że zakończył się 2018 rok, nadszedł czas podsumowania programu, który cieszył się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców o czym świadczy ilość wymienionych pieców w trakcie trwania programu.

  Należy przypomnieć, że nabór wniosków rozpoczął się 27 kwietnia i trwał do wyczerpania środków na ten cel lub 30 dni od daty ogłoszenia, natomiast rozliczenie programu nastąpiło 30 listopada. Do Urzędu wpłynęło 36 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 31 wniosków spełniało warunki programu i uzyskało dofinansowanie na wymianę pieca węglowego na gazowy.

  Gmina Błonie w trakcie realizacji programu udzieliła w sumie dotacji na kwotę 82.452,17 zł.

   

  WRGNiOŚ insp. ds. OŚ
  Michał Dominiak

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.