GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

  W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  2. Plan pracy komisji na rok 2019.
  3. Sprawy różne.

  Przewodniczący Komisji
  /-/ Jarosław Uraszewski


   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.