GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

  W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  3. Propozycje do planu pracy na rok 2019.
  4. Sprawy różne.


  Przewodnicząca Komisji
  /-/ Grażyna Kościńska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.