GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie "Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność"

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie

  „USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ”

   

  Kto może skorzystać z USŁUG ASYSTENCKICH?

  • Osoby z niepełnosprawnościami, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Osoby pełnoletnie,
  • Osoby z Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego,
  • Pierwszeństwo w korzystaniu z usług asystenckich mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi lub korzystające ze wsparcia PO PŻ lub których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

  Co obejmuje pomoc Asystentów?

  • wsparcie w przemieszczaniu się do różnych miejsc aktywności społecznej i zawodowej (do urzędów, lekarza, do kina, itp.) oraz asysta w tych miejscach,
  • wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego,
  • wsparcie podczas zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, itp.
  • w razie potrzeby zapewniamy tłumacza języka migowego.

   

  Więcej informacji:

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa,
  Plac Konstytucji 4/5, 00-657 Warszawa,
  Informacji udziela Izabela Angielczyk-Kalata
  tel. 663-660-051, e-mail: izabela.angielczyk-kalata@firr.org.pl.

  www.firr.org.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.