GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Muzeum Ziemi Błońskiej zaprasza na wystawę z cyklu kolekcjonerzy i ich kolekcje ZABYTKOWE WAGI - 14.11.2018 r.

   

   

  Zabytkowe wagi - wystawa

   

   

   

  Logo Muzeum Ziemi Błońskiej

   

   

   

  KOLEKCJONERZY I ICH KOLEKCJE…

   

  Zabytkowe wagi, jako signum temporis w dziejach Polski

  w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

   

  Wystawa w Muzeum Ziemi Błońskiej

  Al. Norwida 1, 05-870 Błonie

   

  Otwarcie wystawy 14 listopada godz.12.00

   

   

  W dziejach Polski stosowano wiele systemów miar potrzebnych do określenia wymiaru podatku i wartości towaru. W czasie zaborów Polska została podzielona na trzy odrębne części z różnymi systemami miar i wag.

  W rok po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w Głównym Urzędzie Miar powstał projekt wprowadzenia systemu międzynarodowego, co pozwoliło w roku 1925 na przystąpienie Polski do Konwencji Metrycznej. Wiązało się to z wykorzenieniem starych nawyków odziedziczonych po zaborcach i wprowadzeniu nowej terminologii, jak również przewzorcowania przyrządów pomiarowych. W Polsce dla celu określenia jednostki masy przyjęto kilogram - 1 kg, który zatwierdzony został na Generalnej Konferencji Miar w roku 1889.

  Celem wystawy w Muzeum Ziemi Błońskiej jest uświadomienie zwiedzającym wartości historycznej i materialnej kolekcji wag, która powstała dzięki pasji pana Grzegorza Dziedzica. Jest ona po raz pierwszy prezentowana zwiedzającym.

  Dyrekcja Muzeum w Błoniu docenia wysiłek i pasję właściciela zbioru wag i pragnie zaszczepić w młodym pokoleniu entuzjazm do tworzenia tematycznych kolekcji przedmiotów - świadków historii.

   

   

  Wiesława Wideryńska

  Dyrektor Muzeum w Błoniu

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.