GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

  Uprzejmie informuję, iż nasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który ma miejsce w dniach 16-22 września. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Przesiadaj się i jedź.”

  Burmistrz Błonia zwrócił się z prośbą o wzięcie udziału w w/w kampanii do błońskich szkół i przedszkoli z prośbą o wzięcie udziału w dniach 16-22 września b.r. w w/w kampanii. Propozycje w powyższym temacie to: przeprowadzenie pogadanek o różnorodnych korzyściach zrównoważonego transportu, gazetek szkolnych, prac plastycznych, wywiadów itp. działań.

  ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, które wpływają na poprawę jakości powietrza w miastach i gminach.

  W ramach corocznej kampanii 22 września organizowany jest Dzień Bez Samochodu i w związku z tym zachęcamy wszystkich do rezygnacji w tym dniu z samochodów na rzecz chociażby pieszych wycieczek, rowerów, bądź korzystania ze zbiorowych środków transportu dostępnych w naszej gminie.

  Więcej informacji i materiałów do pobrania na stronie ww.mobilityweek.eu oraz na stronie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury.

   

  Koorynator lokalny,

  Agnieszka Osówniak

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.