GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej

  DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BŁONIU
  13.09.2018 r. - 13.00 - 16.00,
  14.09.2018 r. - 14.00 - 17.00,
  15.09.2018 r. - 12.00 - 14.00,
  17.09.2018 r. - 21.00 - 24.00,
  24.09.2018 r. - 15.00 – 18.00,
  25.09.2018 r. - 15.00 – 16.00,
  26.09.2018 r. - 23.00 – 24.00.

  Skład Komisji:
  1. Karolina Gąsińska – przewodniczący,
  2. Joanna Gmyrek – z-ca przewodniczącego,
  3. Wojciech Chętnik – członek,
  4. Joanna Izdebska – członek,
  5. Jolanta Marciniak – członek,
  6. Agnieszka Osówniak – członek,
  7. Barbara Rączkowska – członek,
  8. Teresa Sadkowska – członek,
  9. Grzegorz Wereszczyński – członek.

  Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Błoniu:
  Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6
  II piętro, pokój nr 13
  tel. 22 725-30-04 lub 22 725-30-06 wew. 124
  (kontakt tel. w godz. pełnionych dyżurów)

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.