GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wyjaśnienia PKS Grodzisk w sprawie kursowania autobusów w dniu 4.09.2018

  W związku z interwencją pasażerów linii Błonie-Radzików-Warszawa, w sprawie niepodstawienia przez przewoźnika w dniu 4 września w godzinach popołudniowych autobusów na dworcu Warszawa Centralna WKD, zwróciłem się do przewoźnika - PKS Grodzisk Mazowiecki o wyjaśnienie sytuacji.

  Przedstawiciel PKS poinformował o awarii dwóch autobusów, oraz braku możliwości podstawienia zastępczych autobusów w danej chwili. Jednocześnie, do urzędu wpłynęło pismo, które publikujemy.

  Przemysław Kubicki
  Sekretarz Gminy

  (Kliknięcie w obrazek otwiera skan pdf)

  pismo pks grodzisk

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.