GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM zaprasza na szkolenia w kwietniu

   

  Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR,  które odbędą się 24 kwietnia 2018 r. w Gościńcu Julinek w Lesznie oraz szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów, które odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   

   

  Szkolenie z LSR - 24.04.2018 r.

   

   

   

   

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.