GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Remont ulicy Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu

    UWAGA! Zmiana terminu rozpoczęcia robót - zmiana organizacji ruchu w ulicach Faszczyckiej i Fabrycznej w Błoniu będzie obowiązywać od środy 18 kwietnia.

    W związku z remontem dróg powiatowych: ul. Faszczyckiej i Fabrycznej w Błoniu  do końca sierpnia tego roku zostanie wprowadzona w tym rejonie czasowa organizacja ruchu.

    W pierwszym etapie prac obejmującym głównie prace w pasie drogowym (nie na jezdni) ruch obiema ulicami będzie możliwy – będzie odbywał się jednym pasem, z kierowaniem ręcznym, przy ograniczonej prędkości.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.