GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ściślejsza współpraca między Błoniem a LGD

    W piątek 9 marca w błońskim ratuszu podpisano list intencyjny o współpracy między Gminą Błonie a Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem”.

    W imieniu gminy list sygnował Burmistrz Zenon Reszka, ze strony Stowarzyszenia podpisy złożyli Prezes Paweł Białecki i Wiceprezes Piotr Rutkowski.

    Głównym celem współpracy ma być utworzenie Marki Lokalnej na obszarze działania Stowarzyszenia, które jest Lokalną Grupą Działania.

    Porozumienie zakłada, że dzięki wspólnym działaniom takim jak np. wspólne organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji, utworzenie wspólnego szlaku turystycznego i oferty kulturalnej nastąpi rozwój przedsiębiorczości i turystyki na terenie Gminy a także poszerzenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców.

    W przypadku ubiegania się o dofinansowanie np. z Unii Europejskiej strony zadeklarowały chęć partnerstwa i wspólnego starania się o środki.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.