GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dodatkowe konsultacje dotyczące projektu planu dla części obszaru Błonie-Wieś

  W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Błonie-Wieś informuję, że w dniu 28.02.2018 o godz. 18:00, w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Rynek 6, pok. 14 odbędzie się spotkanie i dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Błonie-Wieś (południowa część od trasy krajowej nr 92).

  Z uwagi na skutki prawne wynikające z ustaleń przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ważny jest udział właścicieli gruntów w spotkaniu, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do przyjętych rozwiązań.

  Zenon Reszka
  Burmistrz Błonia

  Do pobrania:

  Pełna treść ogłoszenia z mapką terenu

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.