GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja dot. odbioru choinek

  W związku z licznymi prośbami mieszkańców gminy Błonie w sprawie odbioru choinek informujemy, że:

  - na terenie miasta odbiór choinek będzie odbywał się w każdy piątek miesiąca do dnia 9 lutego 2018r. włącznie

  - istnieje możliwość odbioru pociętej choinki umieszczonej w worku i wystawionej przed posesję w dniu wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy,

  - lub wywiezienie we własnym zakresie (własnym transportem) pociętej, włożonej w worek choinki na teren PSZOK-u przy ul. Towarowej 5 w Błoniu od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00

  Edward Ropiak
  Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.