GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 16.01.2018 r.

  W dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

  Porządek posiedzenia:


  1. Funkcjonowanie firmy SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
  2. Plan pracy na rok 2018.
  3. Omówienie regulaminu oraz wniosku odnośnie dofinansowania do wymiany systemu grzewczego na terenie Gminy Błonie w budynkach indywidualnych.
  4. Omówienie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie.
  5. Sprawy różne.

                                      Przewodnicząca Komisji
                                      /-/ Irena Waśniewska

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.