GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Jak co roku czynny udział w kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) w dniach 16-22 września brały placówki oświatowe z terenu gminy

  Gmina Błonie po raz kolejny przystąpiła do kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) w dniach 16-22 września. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna."  

  Celem kampanii jest promocja zrównoważonego transportu oraz zmian zachowań kierowców dotycząca rezygnacji z korzystania z samochodów osobowych na krótkich dystansach, czyli oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, dostępność komunikacyjna dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością, a także wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia środków transportu, zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych. Współdzielona mobilność to także łatwiejsze korzystanie z różnorodnych środków transportu - samochodów, rowerów, komunikacji publicznej, co pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami finansowymi i czasem oraz efektywniejszą ochronę środowiska naturalnego.

          Jak co roku czynny udział w kampanii brały placówki oświatowe z terenu naszej gminy poprzez: przeprowadzenie pogadanek i gazetek tematycznych, promujących korzystanie z komunikacji zbiorowej, wykonanie wystawek prac plastycznych uczniów i przedszkolaków, promowanie chodzenia pieszo do szkoły lub dojeżdżania do niej rowerem, bądź hulajnogą,  a nie samochodem z rodzicami, gry i zabawy tematyczne, a także utworzenie rywalizacji w aplikacji na urządzenia mobilne-„Endomondo”, polegającej na „zrobieniu” jak największej ilości kilometrów siłą własnych mięśni - chodzenie, jazda na rowerze, nordic walking.

            Serdecznie dziękuję dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom, dzieciom oraz młodzieży, pracownikom urzędu oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy za czynny udział w tegorocznej edycji ETZT. Dziękuję również za przekazane zdjęcia  i  przepiękne prace dzieci oraz sprawozdania z przeprowadzonych działań. 

   

  Koordynator lokalny- Agnieszka Osówniak Insp. ds. OŚ UM Błonie

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.