GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Odbiór odpadów azbestowych w 2017 roku

  logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  W dniu 20.07.2017 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0410/17/OZ/D o przyznanie dotacji w zakresie "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26 674 zł".

   

  W wyniku niniejszej umowy w dniach 29.05 – 03.07.2017r. od mieszkańców miasta i gminy Błonie zostanie odebrane (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie, którzy zakończyli użytkowanie wyrobów azbestowych) – 126,336 Mg (ton) materiałów zawierających azbest.

  Zadanie polega na:

  • odbiorze,
  • załadunku,
  • transporcie,
  • oraz przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.
    

  Całkowity koszt zadania wynosi 31 381,86 zł, w tym udział własny Gminy w wysokości 4707,86zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.